ETI szakmai és Alapmodul vizsgán kiválóan illetve szakmai vizsgán dicsérettel  végzett  hallgatóink

Egészségügyi Alapmodul Távoktatás: Réti Ágota: 99 pont, Kiss Zsuzsanna: 100 pont, Kövesdi Anita: 100 pont, Erdélyi András: 95,5 pont, Rigó Edit: 95,5 pont, Fekete Ildikó 94 pont; Dr. Szabóné Széplaki Ágnes: 100 pont; Dr. Sz-Sz Krisztina: 99 pont, Kissné Simonics Gabriella: 97,5 pont; Dajka Norbert: 100 pont, Völgyiné Zörgő Sára: 98 pont
Természetgyógyász Alapmodul Távoktatás: Erdélyi András: 95 pont, Kövesdi Anita: 100 pont, Kiss Zsuzsanna: 98 pont, Dr. Szűcs Judit: 95 pont, Csikely Judit: 91,5 pont, Juhászné Marton Judit: 99 pont, Dr. Kárász Anikó: 100 pont, Székelyné Farkas Rita: 96,5 pont, Fekete Ildikó:91 pont, Szvath Annamária: 95,5 pont, Dr. Tihanyi Ágnes: 98,5 pont; Dr. Szabóné Széplaki Ágnes: 100 pont; Dr. Sz-Sz Krisztina: 100 pont, Bozsányi Ágnes:95,5 pont, Liebszter Mónika:100 pont, Farkas Andrea: 95 pont; Dr. Füzesi Edit: 99 pont

Fülakupunktúrás Addiktológia
Vizsgaidőszak: 2019. május-június
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti + gyakorlati vizsgáért
Dr. Horváth Brigitta
Kuglerné dr.Harmath Lilla
Vizsgaidőszak: 2015. október-november
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti + gyakorlati vizsgáért
Dr. Borbás István
Bozsányi Ágnes
Vizsgaidőszak: 2014. március-április
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Dobrai Annamária
Vizsgaidőszak: 2014. március-április
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
dr. Szalánczy Éva
Vizsgaidőszak: 2013. október-november

Elméleti+gyakorlati vizsgáért
Dr. Nagy Tibor
Elméleti vizsgáért
Szilágyiné Kovács Beatrix
Széchenyi Egészségügyi Központ Elméleti vizsgáért Sípos Izabella
Vizsgaidőszak: 2012. október-november
Elméleti+gyakorlati vizsgáért
Dr. Füzesi Edit
Elméleti vizsgáért
Dr. Garamfalvi Zsuzsanna
Széchenyi Egészségügyi Központ Elméleti vizsgáért Molnár Eszter Barbara
Elméleti vizsgáért Rőfiné Bors Éva
Vizsgaidőszak: 2012. március-április
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Farkas Andrea
Elméleti vizsgáért
Tóth Anna
Vizsgaidőszak: 2011. október-november
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Dr. Hoffmann Gergely
Elméleti vizsgáért
Dr. Fonai János
Elméleti vizsgáért
Fodor Ágota
Elméleti vizsgáért
Dr. Kárász Anikó
Elméleti vizsgáért
Martin Ferencné
Elméleti vizsgáért
Molnár Judit
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Orbán Csilla
Elméleti vizsgáért
Ruzsicsné Minár Ildikó
Elméleti vizsgáért
Zakor Ágnes
Vizsgaidőszak: 2011. február-március
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Dr. Simaházi György

Gyakorlati vizsgáért
Szemerszki Tímea
Fülakupunktúra
Vizsgaidőszak: 2010. május-június
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti + gyakorlati vizsgáért
Réti Ágota
Elméleti + gyakorlati vizsgáért
Dr. Tóth Edit
Fülakupunktúra
Vizsgaidőszak: 2010. február-március
Elméleti vizsgáért
Csikely Judit
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti  vizsgáért
Dr. Jakobi Krisztina
Fülakupunktúra
Vizsgaidőszak: 2009. február-március
Elméleti vizsgáért
Ács Henrietta
Elméleti  vizsgáért
Bogárdi Adrienn
Széchenyi Egészségügyi Központ
Gyakorlati vizsgáért
Dobos Katalin
Elméleti vizsgáért
Dr. Királyné Dr. Pásztor Ágnes
Elméleti + gyakorlati vizsgáért
Stángli Renáta

Elméleti vizsgáért

Dr. Tóth Katalin

Vizsgaidőszak: 2008. október-november
Elméleti vizsgáért
Balláné Lovas Anita
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Csukás Eszter
Elméleti vizsgáért
Ferencziné Kovács
Zsuzsanna
Elméleti vizsgáért
Molnárné Zsila
Tímea

Elméleti vizsgáért

Vörös Szilvia

Vizsgaidőszak: 2008. május-június
Elméleti vizsgáért
Barta Ildikó, Dr.
Elméleti  vizsgáért
Herperger Zsuzsanna
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Kónya Erzsébet
Elméleti vizsgáért
Molnár Judit
Elméleti+gyakorlati
vizsgáért
Péli Éva

Elméleti vizsgáért

Szaló Andrea

Vizsgaidőszak: 2008. február-március
Elméleti   vizsgáért
Nagy Lászlóné
Széchenyi Egészségügyi Központ
Gyakorlati vizsgáért
Nagy Róbert
Elméleti+gyakorlati
vizsgáért
Dr. Szabó Melinda
Vizsgaidőszak: 2007. október-november
Elméleti vizsgáért
Dr. Márffy Judit
Elméleti  vizsgáért
Dr. Pölös Krisztina
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Szefarinusz Attila
Elméleti vizsgáért
Tompa Mária
Elméleti+gyakorlati
vizsgáért
Tőgyi István


Vizsgaidőszak: 2007. május-június
Elméleti   vizsgáért
Mádi Imréné
Gyakorlati vizsgáért
Meiszner Mária
Elméleti vizsgáért
Papp Orsolya
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti+ gyakorlati
vizsgáért
Dr. Sipos Réka
Elméleti vizsgáért
Zsila Andrea
Elméleti vizsgáért
Szabó Brigitta
FÜA


Vizsgaidőszak: 2007. február-március
Gyakorlati vizsgáért
Antal Ildikó
Elméleti+ gyakorlati
vizsgáért
Breusz Inna
Elméleti+gyakorlati
vizsgáért
Derdák Csilla
Eméleti+ gyakorlati
vizsgáért
Dr. Etelaki Mária
Széchenyi Egészségügyi Központ
Gyakorlati vizsgáért
Garbac Ildikó
Gyakorlati vizsgáért
Kiss Katalin
Elméleti+ gyakorlati
vizsgáért
Dr. Komlódi Gabriella
Elméleti+ gyakorlati
vizsgáért
Príbeli István
FÜA
(forrás: ETI)

Vizsgaidőszak: 2006. május-június
Elméleti vizsgáért
Dr. Horváth Balázsné
Elméleti vizsgáért
Szabóné Csíki Anita
Elméleti+ gyakorlati
vizsgáért
Lakatos Anita
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Mátai Marina
Elméleti+ gyakorlati
vizsgáért
Dr. Hora Dimitrij
Elméleti vizsgáért
Orvos Nagy Józsefné
Elméleti vizsgáért
Dr. Licskó Ottília
Elméleti vizsgáért
Sárdi Andrea
FÜA
(forrás: ETI)
Vizsgaidőszak: 2006. február-március
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti + gyakorlati
vizsgáért
Dr. Varga Imre
Elméleti+ gyakorlati
vizsgáért
Tósa Tímea

Vizsgaidőszak: 2005. május-június
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti + gyakorlati
vizsgáért
Szászné Baranyai Mária
Gyakorlati vizsgáért
Szigeti Gábor
Vizsgaidőszak: 2005. február-március
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti + gyakorlati
vizsgáért
Monokiné Dr. Keserű Róza
Gyakorlati vizsgáért Horváthné Brauner Adrien
(forrás: ETI)

 

Fülakupunktúra
Vizsgaidőszak: 2011. február-március
Széchenyi Egészségügyi Központ
Elméleti vizsgáért
Dr. Simaházi György
Gyakorlati vizsgáért
Szemerszki Tímea
Fülakupunktúra
Vizsgaidőszak: 2010. október-november.